Chłodny niebieski

Kojący zielony

Słoneczny żółty

Ognisty czerwony

W komunikacji międzyludzkiej istotne są zarówno treść jak i forma.

To właśnie sposób w jaki przekazujemy informację ma kluczowe znaczenie w jej zrozumieniu i zapamiętaniu.

Jestem w stanie kontrolować tylko to czego jestem świadom.
To czego nie jestem świadom ma kontrolę nade mną.
ŚWIADOMOŚĆ daje mi władzę.

John Whitmore „Coaching for Performance”

© 2014 Insights Learning and Development. Napisy i tłumaczenie: Be Wise.

Insights Discovery® jest jedną z najpopularniejszych na świecie i najbardziej przyjaznych metod opisujących indywidualny styl funkcjonowania każdego z nas.

Pozwala ona lepiej poznać siebie, zrozumieć dlaczego tak, a nie inaczej reagujemy na otaczający świat, dlaczego pewne rzeczy nas motywują do działania, a inne są nam obojętne. Dlaczego wreszcie z pewnymi ludźmi od razu „nadajemy na tych samych falach”, innych natomiast w ogóle „nie czujemy”.

To metoda, która tłumaczy jak należy komunikować się z innymi, pozwala zrozumieć dlaczego czasem jest to takie trudne czy wręcz niemożliwe. Ułatwia również głębsze zrozumienie kwestii związanych z motywacją czy stresem człowieka.

Ogromna wartość tego narzędzia tkwi w jego naukowych podstawach, w łatwości zastosowania na co dzień i – przede wszystkim – w przydatności nie tylko w życiu zawodowym, ale również w prywatnym. Dzięki Insights® poznajemy swoje mocne strony zwiększając samoświadomość i poczucie własnej wartości, przy jednoczesnym docenianiu różnic miedzy nami i innymi ludźmi.

Profil osobowości Insights Discovery

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje swój indywidualny profil stworzony w oparciu o wcześniej wypełniony kwestionariusz osobowości. Na jego podstawie można ocenić m.in.: swoje mocne strony oraz obszary, które ewentualnie mogą utrudniać komunikację z innymi ludźmi.

Metoda Insights® Discovery nie wartościuje i nie ocenia, a jedynie opisuje określone preferencje. Nie jest to zatem test, który można zdać lub nie. Nie ma tu odpowiedzi dobrych i złych. Każdy profil jest dobry, pod warunkiem, że jest prawdziwy.

Insights Discovery to metoda diagnozująca i opisująca indywidualny styl funkcjonowania oraz jego konsekwencje dla interakcji zachodzących pomiędzy jednostką a jej środowiskiem zawodowym.

Tak! Podstawą modelu Insights Discovery jest teoria osobowości wybitnego szwajcarskiego psychologa Carla Gustava Junga. Model powstał w roku 1987, a jego autorem jest Andrew Lothian, znawca i wielki entuzjasta dzieł Junga, założyciel Insights Learning & Development Ltd., organizacji konsultingowej z siedzibą w Dundee w Szkocji.

Główna idea Insights Discovery to wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań, ich akceptacja oraz taka modyfikacja, która umożliwi maksymalizowanie korzyści płynących ze współpracy. Insights Discovery daje wiedzę o indywidualnych stylach pracy i komunikacji, wartościach wnoszonych do zespołu, stylach zarządzania, czynnikach motywujących oraz obszarach rozwoju osobistego. Punktem wyjścia dla analiz jest zatem jednostka oraz jej preferencje; połączone dane indywidualne dają ogólny obraz silnych i słabych stron zespołu, umożliwiając zbudowanie jedynej w swoim rodzaju strategii rozwoju organizacji. Model ukazuje trudności interpersonalne zespołów w kategoriach różnic typologicznych wskazując jednocześnie drogi modyfikacji zachowań jednostek w sytuacjach zawodowych.

Insights Discovery przekłada język psychologii jungowskiej na język kolorów, symbolizujących określony zespół cech osobowości. Cztery energie kolorystyczne odzwierciedlają cztery style funkcjonowania, cztery typy behawioralne. Każdy z nas posiada pewną kombinację wszystkich energii kolorystycznych, jednak zawsze jeden kolor, dwa lub trzy są kolorami dominującymi i to właśnie one determinują komunikację oraz procesy decyzyjne.

© 2014 Insights Learning and Development.