Tworzymy materiały multimedialne, prezentacje i filmy - animacje wideo,

aby ułatwić zrozumienie i zapamiętanie skomplikowanych informacji z zakresu m.in.: medycyny, badań klinicznych, zaleceń terapeutycznych, programów lekowych, danych epidemiologicznych, wyników finansowych, danych statystycznych itp.

Film edukacyjny

explainer/educational video

Reprezentuje nowy gatunek w komunikacji medycznej.

To trwający 1-5 minut film, które opisuje skomplikowane i dynamiczne zjawiska w prosty, zrozumiały i atrakcyjny sposób.

Taki krótki i przystępny przekaz łatwiej dociera do pracowników ochrony zdrowia, pacjentów i ich rodzin.

Ma znaczący pozytywny wpływ na głębsze zrozumienie oraz rozpowszechnienie merytorycznych informacji medycznych.

Materiały wideo

przykłady