Wisdom matters

szkolenia I consulting I medical marketing

"be wise" - być mądrym "wise" - mądry, światły, rozsądny, roztropny "get wise to (something)" - uświadomić sobie (coś) "wise to something" - poinformowany o czymś (potocznie) "get wise" - zmądrzeć

szkolenia

dzielimy się najnowszą wiedzą i własnym doświadczeniem