Szkolenia on-line

Stosujemy nowoczesne metody szkoleniowe aktywizujące uczestników i pomagające im lepiej przyswoić przedstawiane informacje.

Cisco Webex Meetings
Kahoot!